21 ოქტომბერს ქალაქ ბორჯომში ჯემალ ზეინკლიშვილის სახელობის სტადიონზე გაიმარტება მატჩი  სადაც ერთმენეთს დაუპირსპირდება ბოჯომი და კოლხეთი ხობი დასაწყისი 15:00 საათზე