კონტაქტი

გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი 595303738.

დირექტორი 558111210

ა(ა) იპ საფეხბურთო კლუბ ბორჯომი 2013 ის დირექტორი კობა თედიაშვილი.

Borjomi_Stadium
Football Club Borjomi 2013

კონტაქტი
ქ. ბორჯომი შოთა რუსთველის ქ N 101