კონტაქტი

გულშემატკივართა მეკავშირე ოფიცერი და შშმ პირების მეკავშირე ოფიცერი – გიორგი სამსონიძე 595303738.

ა(ა) იპ საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013 -ის დირექტორი -ვახტანგ მაისურაძე 595157999;

Borjomi_Stadium
Football Club Borjomi 2013

კონტაქტი
ქ. ბორჯომი შოთა რუსთველის ქ N 101