ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება 2019

 

ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის

ფინანსური ინფორმაცია 31.08.2022 წლის

 

ფინანსური ანგარიშეგაბა 31.08.2023 წელი